Tilbake
NGC - Historie
Norge 1808
Kaptein Dreyer
Trangen
J.C.Schrøders...
Officerene i Bn
Grenader 1750
Morgenbladet
Vægglus

 
 

 

.

  Historie


Hva skjedde i 
Norge på den tiden
da grenaderen 
var aktiv?
 

Nordenfieldske Generalkommando, 1808
Her finner du en bilde-presentasjon som viser oppbyggingen av hæren på "vår" tid.
Litt historie fra først på 1800 tallet
Hva foregikk i Norge som berørte våre væpnede styrker rund år 1800?
Officerene i GrenaderBn Ræder
Les om officerene som var i "vår" bataljon i perioden rundt mars 1808.
Slaget ved Trangen
Etter en utrolig mars fra Trøndelag og til Trangen, stod slaget der svenske-hæren måtte bite i gresset.
Slik så Trondheim sentrum ut ca år 1800
(Vi ser krysset Munkegaten/Erling Skakkes gate. Domkirken i bakgrunnen. Nede til høyre i bildet ser vi faktisk et par grenaderer!) 
Grenaderen rundt år 1750!
Uniformenes utseende skiftet ofte, det kan du se på disse tegningene som viser grenaderen slik han så ut bare ca 50 år før "vår" periode.
J.C.Schrøders erindringer
J.C.Schrøder har skrevet  noen glimrende sider som skildrer krigen mot svenskene i  perioden 1807-14. (Dette er utgitt i bokform)
Kaptein Dreyer
Peter Nicolai Dreyer. De fleste av oss som er litt opp i årene husker vel kanskje et bilde i historieboka fra skolen som viser en “Kaptein Dreyer på stubben”.
Morgenbladet 11.april 1826
En smule grotesk artikkel som sto på trykk noen år etter de store krigene i Europa. (Dog fornøyelig...)
Fuldkomment Middel til at ødelegge Væggelus  Utskrift fra Kongelige allene privilegede Trondhjems Adressecontoirs efterretninger, fredag 2 October 1767